POUM

Aprovació del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

El Ple de l’Ajuntament de Serinyà, reunit en sessió extraordiària del dia 16 de desembre de 2010, va aprovar inicialment el nou POUM.

Podeu consultar l’edicte publicat per l’Ajuntament amb l’aprovació inicial.

Edicte.pdf (veure)

Per conèixer els detalls del nou POUM podeu fer-ho accedint al següent enllaç: web POUM