Edictes

Exercici: 2018 Bop: 62-0 Edicte: 2602 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del POUM
Exercici: 2018 Bop: 50-0 Edicte: 2045 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Anunci d'aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 537 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 256 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Anunci d'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació que afecta l'àmbit d'actuació "PAU-01 I ZONA URBANA VEÏNA, CARRER RECLAU VIVER I CAMÍ D'EN SOLARIC"
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 234 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Anunci d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10890 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 223-0 Edicte: 9656 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 192-0 Edicte: 8242 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 142-0 Edicte: 6316 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a l'ampliació d'una activitat industrial existent en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 131-0 Edicte: 5821 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY Edicte d'aprovació definitiva del projecte de millora de l'accessibilitat del parc de les coves prehistòriques de Serinyà