Edictes

Exercici: 2018 Bop: 140-0 Edicte: 6440 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació inicial del Reglament de règim intern de la llar d'infants municipal "El Casalet" de Serinyà
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5770 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5306 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Anunci d'aprovació inicial d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2018 Bop: 107-0 Edicte: 4785 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 104-0 Edicte: 4642 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 62-0 Edicte: 2602 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del POUM
Exercici: 2018 Bop: 50-0 Edicte: 2045 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Anunci d'aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 537 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 256 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Anunci d'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació que afecta l'àmbit d'actuació "PAU-01 I ZONA URBANA VEÏNA, CARRER RECLAU VIVER I CAMÍ D'EN SOLARIC"
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 234 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Anunci d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)