Edictes

Exercici: 2017 Bop: 192-0 Edicte: 8242 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 142-0 Edicte: 6316 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a l'ampliació d'una activitat industrial existent en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 131-0 Edicte: 5821 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY Edicte d'aprovació definitiva del projecte de millora de l'accessibilitat del parc de les coves prehistòriques de Serinyà
Exercici: 2017 Bop: 109-0 Edicte: 4671 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 104-0 Edicte: 4385 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Anunci sobre l'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2017 Bop: 90-0 Edicte: 3847 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY Edicte d'aprovació inicial del projecte de millora de l'accessibilitat del parc de les coves prehistòriques de Serinyà
Exercici: 2017 Bop: 66-0 Edicte: 2521 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Anunci d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2017 Bop: 52-0 Edicte: 1932 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau substitut
Exercici: 2017 Bop: 46-0 Edicte: 1676 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2017 Bop: 12-0 Edicte: 273 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte sobre l'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017