Edictes

Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7202 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació de la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, nomenament del tribunal qualificador i data de les proves per a la selecció d'una plaça
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6821 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació definitiva del "Projecte d'urbanització PAU-01 i zona urbana veïna, carrer Reclau Viver Cami d'en Solaric"
Exercici: 2019 Bop: 165-0 Edicte: 6814 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació inicial del Pla d'accessibilitat de Serinyà
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6203 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Anunci d'aprovació de les bases que han de regir la selecció d'una plaça d'administratiu/va d'administració general, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Serinyà, mitjançant concurs oposició, així com la seva convocatòria
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5956 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'exposició pública de la modificació d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5955 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'exposició pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5704 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació del règim de retribucions
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5703 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Resolucions de l'Alcaldia adoptades en relació al cartipàs municipal
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5700 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Anunci d'exposició pública d'una memòria valorada i un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5606 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del plànol de delimitació d'incendis forestals de Serinyà