Edictes

Exercici: 2019 Bop: 104-0 Edicte: 4236 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'informació pública de la modificació del plànol de delimitació d'incendis forestals
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4215 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3648 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY Anunci d'aprovació de l'Addenda de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i els ajuntaments de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Fontcoberta, Palol de Revardit, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls, per al servei de professionals de joventut compartits, per al 2019
Exercici: 2019 Bop: 14-0 Edicte: 334 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10792 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10791 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació definitiva del Reglament de règim intern de la llar d'infants municipal "El Casalet"
Exercici: 2018 Bop: 242-0 Edicte: 10701 AJUNTAMENT DE SERINYA Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 242-0 Edicte: 10699 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives i de l'Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2018 Bop: 215-0 Edicte: 9439 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2018 Bop: 206-0 Edicte: 9209 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2019