Subvenció de la Campanya Del Pla a l’Acció 2020-2021

Concessió d’una subvenció de 14.000,00 euros a l’Ajuntament de Serinyà.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 21 de juliol de 2020, relatiu a la concessió de subvencions de medi ambient corresponents a la Campanya Del Pla a l’Acció 2020-2021, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Serinyà per un import total de 14.000,00 euros, en concepte de:

Línia 2…………………………………….………………………………………………..5.000,00 euros
Punt de recàrrega semi ràpida d’accés públic al nucli de Serinyà …………..… 5.000,00 euros

Línia 3….…………………………………………………………………..…..…………….. 9.000,00 euros
Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic ……………………………. 9.000,00 euros