Subvenció per al servei Fem Companyia

Concessió d’una subvenció de 9.512,60 € a l’Ajuntament de Serinyà.

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2022/06, que va tenir lloc el dia 7 de juny de 2022, relatiu a la concessió de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07), per a l’any 2022, (Expedient número: 2022/428), va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Serinyà d’un import total de 9.512,60 euros en concepte de “Servei de Prevenció de la Dependència Fem Companyia i Promoció de la salut a Serinyà”.