Subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari

Concessió d’una subvenció de 23.836,15 euros a l’Ajuntament de Serinyà.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 5 de juliol de 2022, relatiu a la concessió de subvencions del Fons econòmic de caràcter
extraordinari (núm. exp. 2022/7678), va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Serinyà per un import total de 23.836,15 euros, en concepte de pavimentació de camins.