Subvenció per al control de plagues

Concessió d’una subvenció de 3.507,26 € a l’Ajuntament de Serinyà.

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió que va tenir lloc el dia 5 de juliol de 2022, relatiu a la concessió de subvencions en matèria de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10), per als anys 2022-2023 (Expedient número: 2022/682/X020201), va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Serinyà un import total de 3.507,26 euros en concepte de “Control de plagues: insectes, mosquit tigre, vespa asiàtica i rosegadors”.