Modificació del pressupost de l’any 2021

El Ple de l’Ajuntament de Serinyà del passat 10 de març va aprovar una modificació del pressupost.La modificació pressupostària, mitjançant un crèdit extraordinari i un suplement del crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria, puja a un total de 35.504,96 euros, que es destinaran a les inversions i despeses següents:

 

  • Adjudicació de la instal·lació de la caldera de biomassa pels edificis municipals i ampliació fins al pavelló municipal (fase 2) per un import de 9.697,69 euros.
  • Substitució de la claraboia de l’Ajuntament a causa del deteriorament per un import de 15.944,90 euros.
  • Instal·lació de més llums al cementiri per un import de 3.704,08 euros.
  • Instal·lació a la teulada de l’Ajuntament una línia de vida per futures reparacions i manteniments d’aquesta per un import de 004,25 euros.
  • Adquisició de material pel consultori local per un import de 2.154,04 euros.
  • Esterilització i control sanitari de gats per un import de 1.000 euros.