COVID-19: modificació del calendari de cobrament dels tributs municipals

El Consell d’Alcaldes del Pla de l’Estany modifica el calendari de cobrament dels tributs municipals.

Foto de Vicenç Viñas (1)

Termini per domiciliar els rebuts: 15 de juny (personalment al Servei de Recaptació o telemàticament)

Per a més informació: Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (tel. 972 57 66 39, recaptacio@plaestany.cat)