Menu

Comunicat sobre la continuïtat de l’escola bressol El Casalet

Arran de la notícia sobre el possible tancament de l’escola bressol, ens agradaria deixar ben clara quina és la posició de l’equip de govern.

  1.       L’Ajuntament vol tenir oberta la llar d’infants. Des que l’escola bressol El Casalet va obrir el 2004, l’Ajuntament ha fet tot el que ha tingut a l’abast per mantenir oberta la llar d’infants, com ara les modificacions necessàries a l’aula per complir amb les exigències del Departament d’Educació. També ha donat suport a Daus de Colors, l’empresa que gestiona l’escola bressol, en els cursos en què hi ha hagut pocs nens inscrits. Per exemple, en els últims anys no se li ha cobrat el cànon de 6.000 € que correspon a les despeses de manteniment, neteja, consums…
  2.       L’Ajuntament vol una llar d’infants sostenible econòmicament. Atendre el primer cicle de l’educació infantil no és una competència exigible a l’Ajuntament. Tot i això, l’oferta de places de la llar d’infants permet acollir totes les criatures d’un i dos anys del municipi. Ara bé, mantenir oberta l’escola bressol no ha de suposar una despesa desproporcionada per al poble. I es dona la paradoxa que com menys s’aprofita el servei més car és per al poble. El curs passat l’Ajuntament va fer una aportació mensual extraordinària de 2.000 € per compensar la baixada d’ingressos de l’empresa concessionària a causa del poc nombre de nens inscrits. Aquest curs, encara amb menys nens inscrits (només set dels vint-i-un nens d’un i dos anys empadronats), l’aportació municipal haurà de créixer.
  3.       L’Ajuntament vol una llar d’infants socialment rendible. L’escola bressol és un bon espai per integrar els nens i les famílies en la vida local. Aquests últims anys ens hem adonat que moltes famílies decideixen no aprofitar el servei per portar els fills a llars d’infants públiques o privades d’altres municipis. En canvi, però, aquestes mateixes famílies decideixen inscriure’ls més endavant a l’escola Bora Gran. Per tant, ara com ara la funció social d’arrelar les famílies al poble no la fa la llar d’infants sinó l’escola.

Tenint en compte tot això, a més de garantir que l’escola bressol El Casalet estarà oberta durant tot el curs 2020-2021, creiem que és important obrir el debat al voltant de la necessitat de tenir una llar d’infants al poble. Després de plantejar-lo de manera precipitada a les famílies que hi porten els nens, potser és el moment per fer-lo arribar a tots els veïns de Serinyà.