Acords del Ple ordinari del 14 d’abril

Breu resum dels acords que es van prendre en el Ple ordinari del 14 d’abril.

  • Aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local per a l’exercici 2022; es tracta d’un impost per a aquelles empreses o entitats que utilitzin l’espai públic per a prestar els seus serveis de subministrament de gas, aigua, electricitat, telefonia…
  • Aprovació per a l’adhesió al pla comarcal LGBTI del Pla de l’Estany 2021-2025 que impulsa el Consell Comarcal del Pla de l’Estany (CCPE) per garantir els drets del col·lectiu i fer front a les situacions de discriminació que pateixen.
  • Aprovació del conveni marc de delegació d’exercici de competències municipals entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany (CCPE) i l’Ajuntament de Serinyà per a la prestació del servei en matèria de recollida i tractament de residus municipals.