28 de juny: Dia per l’Alliberament Lesbià, Gai, Transsexual, Bisexual i Intersexual

Tolerància zero davant de la discriminació per motiu d’orientació sexual i identitat

El 28 de juny és el Dia Internacional de l’Orgull o per a l’Alliberament LGBTI+.

L’objectiu d’aquest dia és reivindicar el dret a la igualtat i a la no-discriminació de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals.

Totes les persones tenim dret a no rebre insults ni patir agressionsa l’escola i als espais d’oci.

El col·lectiu LGBTI+ ha lluitat durant més de 50 anys per assolir aquests drets, al nostre país i arreu del món, però encara avui no estan plenament garantits.

Aquestes mobilitzacions han conscienciat la societat i han impulsat lleis per protegir els drets de les persones LGBTI+.

A Catalunya, el 2014 es va aprovar la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

La llei defineix polítiques públiques per promoure la igualtat de les persones LGBTI+.

Des de fa poc, la Llei d’igualtat de tracte i no-discriminació garanteix el dret de les persones a viure lliures de discriminacions i de violències per orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

I ara, el Govern està impulsant la llei trans* catalana.

Els poders públics tenen l’obligació de fer complir les lleis d’igualtat. I ara més que mai, davant els discursos d’odi a la diferència de l’extrema dreta.

A Catalunya, les entitats i els poders públics defensarem el dret de les persones a viure en llibertat, i treballarem per aconseguir un canvi social. Aquest canvi només serà possible
si totes les polítiques públiques tenen en compte el gènere, la identitat o l’opció sexual, l’origen, l’edat i la discapacitat.

Un any més, el Govern de la Generalitat es compromet amb la defensa dels drets de les persones LGBTI+ i demana a tota la ciutadania que participi en els actes que s’organitzaran arreu del territori.

El Govern dona suport a les reivindicacions de les entitats que formen el Consell Nacional LGBTI:

  1. Superar les dificultats en el Registre Civil: que les persones trans* puguin canviar de nom i que les famílies de dues dones o dos homes puguin registrar els fills i les filles.
  2. Oferir protecció internacional i acollida a les persones LGBTI+ que pateixen persecucions en els països d’origen.
  3. Formar el professorat sobre la diversitat i la realitat LGBTI+ per crear espais segurs i de confiança per a l’alumnat.
  4. Augmentar el pressupost i el personal dels Serveis d’Atenció Integral LGBTI+ (SAI) i donar a conèixer aquest servei. El SAI atén i acompanya les persones que han patit discriminació o violència per identitat de gènere o orientació sexual.
  5. Garantir el dret a la reproducció assistida a les dones lesbianes i els homes trans*. Crear una xarxa del Servei Trànsit a tot el territori per acompanyar les persones trans* durant el seu procés de transició.
  6. Oferir informació accessible per a les persones LGBTI+ amb discapacitat sensorial o física.
  7. Crear espais inclusius i segurs per a les persones grans LGBTI+, i formar les persones que treballen amb elles.
  8. Millorar l’atenció de les persones LGBTI+ que viuen en zones rurals: promoure espais de trobada, serveis de suport i activitats per donar-los visibilitat.
  9. Tenir un avantprojecte de llei trans* catalana per debatre’l i aprovar-lo al Parlament de Catalunya.