Mapa de capacitat acústica (MCA)

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SERINYA

– Memòria. (cliqueu aquí per obrir en pdf)

– Mapa. (cliqueu aquí per obrir en pdf)

– Informe soroll carretera C-66. (cliqueu aquí per obrir en pdf)