Equip de Govern

 

Josep Antoni Ramon i Guasch (GpS – AM)

 

Alcalde, Portaveu del grup i Regidor d’Urbanisme i Activitats

joseparamon@serinya.cat

 

Antoni Jordi i Olivares (GpS – AM)

 

1er. tinent d’alcalde, Regidor d’Hisenda, Regidor d’Espais i Serveis públics, Regidor de Noves Tecnologies i Societat de la Informació

antonijordi@serinya.cat

 

Maria Àngels Ruiz i Punzano (GpS – AM)

 

2ona. tinenta d’alcalde, Regidora de Cultura, Educació i Atenció a les persones grans

mariangelsruiz@serinya.cat

 

Montse Sala i Figueras (GpS – AM)

 

3era. tinenta d’alcalde, Regidora de Festes, Salut i Sanitat

montsesala@serinya.cat

 

Sergi Planagumà i Moradell (GpS – AM)

 

Regidor de Joventut, Esports,i Promoció Turística i Comerç

sergiplanaguma@serinya.cat

 

Vicenç Viñas i Feliu (GpS – AM)

 

Regidor de Benestar Social, Participació ciutadana i Associacions

vvinas@serinya.cat


 

Mª Carme Gassiot i Noguer (GpS – AM)

 

Regidora de Medi Ambient i Medi Rural

mgassiot@serinya.cat