Educació

CEIP Bora Gran
CEIP Bora Gran
ESCOLA BORA GRAN
Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 6 – 17852 Serinyà
Tel: 972 593 060

 

LLAR D’INFANTS ‘EL CASALET

Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 1 – 17852 Serinyà

Tel: 972 593 349

 
IES PERE ALSIUS

Adreça: C/ Sardana, 122 – Banyoles

Tel: 972 570 991

Fax: 972 581 159

Web: www.xtec.es/iesperealsius

E-mail: iesperealsius@centres.xtec.es

 

IES JOSEP BRUGULAT

Ctra. Figueroles, s/n

17820 Banyoles

Pla de l’Estany

Telèfon 972 57 14 31

Fax 972 57 64 03

Web: www.iesbrugulat.net/portal

E-mail: informacio@iesbrugulat.net