Educació

CEIP Bora Gran
CEIP Bora Gran
ESCOLA BORA GRAN
Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 6 – 17852 Serinyà
Tel: 972 59 30 60
E-mail: b7003801@xtec.cat

 

LLAR D’INFANTS ‘EL CASALET

Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 1 – 17852 Serinyà

Tel: 972 59 33 49
IES PERE ALSIUS

Adreça: C/ Sardana, 17 – Banyoles

Tel: 972 57 09 91

Fax: 972 58 11 59

Web: www.xtec.es/iesperealsius

E-mail: iesperealsius@xtec.cat

IES JOSEP BRUGULAT

Ctra. Figueroles, 19

17820 Banyoles

Pla de l’Estany

Telèfon 972 57 14 31

Fax 972 57 64 03

Web: agora.xtec.cat/ies-brugulat

E-mail: b7000330@xtec.cat