Demografia

Serinyà tenia vers el 1380, un total de 45 focs, dels quals 38 eren d’església i 7 reials. El 1553 n’hi havia 50, dels quals 47 eren laics, i 3 de capellans.

L’any 1718 hi havia 153 habitants, que van augmentar el 1787 a 268. Aquest creixement demogràfic perduraria encara fins a mitjan del segle XIX, i el 1860 assolia la xifra de 1078 habitants, màxim demogràfic obtingut, ja que a partir d’aquesta data comença a minvar el poblament i l’últim padró registra 776 habitants.

Els habitants de Serinyà, com a súbdits de l’abat de Banyoles, eren exempts de pagar tributs al sobirà, privilegi que fou reconegut el 1297 per Jaume II. L’any 1341 el rei Pere d’Aragó dictà unes disposicions perquè els seus oficials de Girona s’abstinguessin d’emprendre qualsevol acció de caràcter civil o criminal que anés en perjudici dels vassalls del monestir.

L’any 2002, Serinyà té 878 habitants. I el gener del 2003 ha arribat als 901 habitants.